Pravidla používání parkuru

 • Střelec je povinen zapsat se před zahájením samotné střelby do knihy návštěv a uhradit poplatky stanovené Itaclubem. Uvnitř klubovny najdete pult s bodovacími kartami, knihou návštěv a obálkami. Vložte peníze dle platného ceníku do obálky, na obálku napište vaše jméno a vhoďte do pokladny. Svým podpisem v knize návštěv střelec stvrzuje, že byl seznámen s pravidly parkuru a zavazuje se je dodržovat.
 • Poplatky se platí i v případě, že střelec využívá pouze tréninkovou střelnici.
 • Střelci mladší 18ti let smí využívat střelnici pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • Dodržovat stanovený počet povolených zásahů dle platného ceníku. (viz. parkurové kolo, tréninkové parkurové kolo, celodenní vstupné)
 • Lukostřelci smí střílet pouze od kolíků určených pro jejich věkovou kategorii.
         Bílí kolík - děti do osmi let
         Žlutý kolík - děti do15ti let
         Modrý kolík - od 15ti let (tradiční luky)
         Červený kolík - kladkové luky
 • Střelec smí natahovat luk až na metě ve směru terče.Na parkuru se smí strílet pouze luky, jiné zbraně včetně kuší jsou zakázány.
 • Střelec musí udržovat pořádek na parkuru.
 • Střelec musí dodržovat provozní dobu parkuru, zejména její konec, kdy střelec ukončí střelbu nejméně hodinu před setměním.
 • V případě, že střelec bude cokoli konzumovat v klubovně parkuru, je to povinnen uhradit poplatky dle ceníku na lednici. Střelec je povinnen uklidit si po sobě.
 • Vstup se psy pouze na vodítku.
 • Parkurové kolo znamená, že střelec může daný den bez omezení využívat tréninkovou střelnici a obejít jedno parkurové kolo s jedním zásahem na každé zvíře. To znamená, že na zvíře smí střelec střílet opakovaně pouze pokud cíl nezasáhl.
 • Střelec se musí vždy držet vyznačené trasy. Pokud se střelec rozhodne předčasně ukončit střelbu a loveckou stezku opustit, musí ji vždy dojít do konce ve směru trasy.
 • Areál je veřejně přístupný , je tedy třeba mít na zřeteli případnou přítomnost cyklistů , houbařů atd.
 • Každý ze střelců je osobně zodpovědný za bezpečnost svého konání v areálu a nese veškerou zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví způsobené sobě či jiným osobám.