O 3D stezce

v Římově.

Vybudování 3D lukostřelecké stezky nepředstavuje pouze poměrně vysoké náklady spojené s nákupem samotných 3D zvířat, ale zejména zajištění dostatku místa pro tento na prostor náročný sport.

Než tedy začneme s popisem samotného parkuru, respektive jeho budoucí podoby, rádi bychom tímto jménem zřizovatele a provozovatele stezky TJ Sokola Římov a jeho nově vzniklého lukostřelecké oddílu poděkovali všem majitelům pozemků, kteří svou vstřícností umožnili vznik tohoto areálu. Děkujeme a jako členové oddílu lukostřelby Římov využijeme věškeré své zkušenosti a vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom náš Římovský areál udržovali na obstojné úrovni.

Stezka parkuru bude přibližně 2,5 km dlouhá a počet jednotlivých stanovišť odhadujeme vzhledem k délce parkuru na 28-32. Celá trasa stezky je vedena neúrodnými částmi pozemků jako jsou např. strouhy, nebo z velké části přímo lesem, nijak tak neomezuje běžné hospodaření na zemědělsky užívaných pozemcích. Lukostřelecká stezka v praxi znamená to, že na její trase je po přibližně 80 m umístěno zvíře ze speciální hmoty v životní velikosti. Zvířata jsou vždy zabezpečena tak, aby šíp v případě, že střelec nezasáhne, byl zastaven bezprostředně za terčem. Nikterak se tedy nemusí obávat ani ostatní návštěvníci prostoru, jako jsou houbaři či lidé na vycházce.

IMG 5467