Pravidla používání parkuru

Klub neprovozuje půjčovnu vybavení pro lukostřelce!!!

 

Z bezpečnostních důvodů je nutné opustit trať nejpozději v časech uvedených v tabulce:

I - Leden

15:13

VII - Červenec 20:04

II -Únor

15:59

VIII - Srpen 19:31

III - Březen

16:45

IX - Září 18:32

IV - Duben

18:33

X - Říjen 17:28

V - Květen

19:18

XI - Listopad 15:30

VI - Červen

19:56

XII - Prosinec 15:00

 

Před vstupem na parkur je nutné splnit tyto pokyny:

- Každý střelec (i doprovod) se musí před svstupem na parkur zapsat do knihy návštěv.

- Přečíst si pravidla používání parkuru.

- Zaplatit poplatek za použití parkuru. Poplatky se platí i v případě, že střelec využívá pouze tréninkovou střelnici.

pokladna 800

 

* Střelec musí dodržovat provozní dobu parkuru, která začíná v 8 hodin ráno, a střelbu je nutno ukončit nejméně hodinu před setměním. 

* Střelci mladší 18ti let smí využívat střelnici pouze v doprovodu zákonného zástupce.

* Parkurem lze jít pouze v jednom směru, vždy se začíná na čísle 1 a končí na čísle 32. Střelec se musí vždy držet vyznačené trasy (červenobílé fáborky). Je přísně zakázáno chodit v opačném směru, opouštět vyznačenou trať a obcházet zátarasy. Pokud se střelec rozhodne předčasně ukončit střelbu a loveckou stezku opustit, musí ji vždy dojít do konce ve směru trasy.

* Střelec smí natahovat luk až na metě ve směru terče.Na parkuru smí střílet pouze luky, jiné zbraně včetně kuší jsou zakázány.

* Lukostřelci smí střílet pouze od kolíků určených pro jejich věkovou kategorii.

       Bílý kolík - děti do 7 let
       Žlutý kolík - děti a mládež od 8 do 14 let
       Modrý kolík - mládež od 15 let a dospělí (tradiční luky)
       Červený kolík - kladkové luky

 

Povolen je pouze jeden zásah každého zvířete. Pokud střelec terč zcela mine, má maximálně dva opravné pokusy.

* Každý ze střelců je osobně zodpovědný za bezpečnost svého konání v areálu a nese veškerou zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví způsobené sobě či jiným osobám. Areál je veřejně přístupný, je tedy třeba mít na zřeteli případnou přítomnost cyklistů, houbařů atd.

* Střelec musí udržovat pořádek na parkuru. Zlomené šípy a další případné odpadky je možné vyhodit u klubovny do nádob k tomu určených.

* Na parkuru je zákaz kouření.

* Vstup se psy pouze na vodítku.

* V případě, že střelec bude cokoli konzumovat v klubovně parkuru, je to povinen uhradit poplatky dle ceníku na lednici. Střelec je povinen uklidit si po sobě.

lednice 800