Historie Itaclubu

Něco málo z historie ItaClubu.

 Občanské sdružení iTaclub o.s. bylo založeno v roce 2011 tenkrát začínajícími nadšenci pro 3D lukostřelbu Petrem Mikešem a Ivetou Mikešovou z Českých Budějovic a bratry Karlem a Pavlem Tomanovými ze Římova.

Vzhledem k absenci 3D parkurů nejen na jihu Čech, ale v té době prakticky v celé České republice bylo od počátku naším cílem vybudovat 3D lukostřeleckou stezku v okolí českých Budějovic a přiblížit tento typ lukostřelby jak úplným nováčkům, tak i jedincům, kteří již provozují například klasickou halovou lukostřelbu a neměli zatím možnost se s tímto sportem seznámit.

Na jaře 2012 jsme otevřeli první jihočeský parkur s rozlohou ca. 10ha a délkou ca 2km. Tento parkur nebyl v majetku klubu a byl provozován soukromými vlastníky, kteří se v průběhu času různě měnili. V roce 2015 jsme se rozhodli tento areál opustit a začali přemýšlet o tom, jak dál.

Vzhledem k tomu, že zakládající členstvo klubu má blízko k Římovu a nadále bychom rádi provozovali tento sport jako čistě neziskovou aktivitu, iniciovali jsme na podzim roku 2015 setkání s vedením TJ Sokol Římov. Po zvážení možností vybudování potřebného zázemí a hlavně po jednání s majiteli pozemků na kterých bude samotný parkur umístěn jsme se rozhodli, že Itaclub o.s. jako samostatný subjekt zanikne a členové Itaclubu se stanou členy nově vzniklého oddílu lukostřelby pod TJ Sokolem Římov, ten bude nadále používat u nás i v zahraničí zažitý název Itaclub, nicméně jak již zmíněno bez vlastní právní subjektivity. Veškerý movitý majetek potřebný pro vybudování lukostřeleckého parkuru tak bude ve vlastnictví TJ Sokol Římov, který je také jejím provozovatelem. Financování areálu bude zajišťováno příjmy, které tvoří zejména členské příspěvky a startovné na závodech pořádaných oddílem.

S příchodem nového roku 2016 se tedy začalo intenzivně pracovat na rekonstrukci zázemí areálu bývalého zimního stadionu v Římově. Samotný provoz parkuru bude zahájen 21.5.2016 lukostřeleckým turnajem.

,,Zvláštní poděkování bychom tímto chtěli za TJ Sokol Římov vyslovit všem majitelům pozemků, kteří vznik tohoto sportovního odvětví v Římově umožnili,,