Údržba dvaapůlkilometrového parkuru a zejména obnova 3D terčovnic něco stojí. Členské příspěvky jsou významnou částí rozpočtu oddílu lukostřelby a jejich výše odpovídá reálným finančním potřebám klubu. Věškeré výnosy z členských příspěvků jsou stoprocentně investovány výhradně do provozu lukostřeleckého oddílu!

Členství v Itaclubu:

 • Dospělí: 600,- kč  (závodní licence 3D lukostřelby v ceně)

 • Děti do 15ti let: 300,- kč  (závodní licence 3D lukostřelby v ceně)

 

Výhody členství v Itaclubu:

 • Jako členové máte nárok při své platbě na parkuru mít vlastní dítě (nebo vnouče) do 15 let zdarma. Ostatní návštěvníci mají dítě zadarmo do 12 let.
 • Jako členové na závodech pořádaných Ita klubem neplatíte !!! startovné . Pouze za jídlo. (Tento bod se bude týkat jen těch členů, jenž se aktivně podílejí na přípravě, nebo průběhu závodu, nebo jinak přispěli k jeho realizaci.)
 • Jako členové klubu máte celoroční slevu 10% na nákup lukostřeleckého vybavení v obchodě  Proluk.cz. Kdo bude mít zájem prosím kontaktujte předsedu jako nákupčího za klub. Nákup realizuje předseda, nebo jiná pověřená osoba klubu. Tedy pokud budete něco chtít napište předsedovi přesně co chcete a prodej se realizuje se slevou.
 • Členové mohou poplatek za členství a permanentku platit ve třech po sobě jdoucích splátkách ( měsících).
 • Členové klubu mají celoroční permanentku na parkur za !!! 2.000,- kč. !!!  Ostatní nečlenové za 3.600,- kč. 
 • Členové klubu jsou zařazeni do motivačního programu pro podporu jejich závodních aktivit. Při pohárovém závodě pořádaném v ČR ( tedy 3D a ATL) v kategorii o 10 a více závodnících. Finančním bonusem za 1. místo 300,- kč. Za 2. místo 200,- kč. Za 3. místo 100,- kč. ( platí pouze pokud v dané kategorii bylo minimálně 10 závodníků)

 

A samozřejmě jako členové máte i své povinnosti a to :

 • Hrdě nosit na závodech dres klubu, obzvláště na bedně vítězů.
 • Pomoc při vyhlášení pracovní brigády na parkuru ( pokud budete požádáni).
 • Pomoc při realizaci závodu Ita klubu ( pokud budete požádáni).
 • Šířít slávu a chvalozpěvy na Ita klub všude kam přijdete ( i ze spaní).
 • Být bdělý a zakročit na návštěvníky parkuru, kteří se nezapsali do knihy nedodržují pravidla popřípadě parkur poškozují.
 • V případě že pojedete na závody nabídnout spolujízdu ostatním členům ( nechám na vašem dobrém srdci).
 • Když se Vás někdo zeptá kdo je na světě nejkrásnější tak říct. Náš předseda...

 

Roční permanentka pro užívání 3D parkuru a tréninkové střelnice:

Uvedené ceny platí pouze pro členy Itaclubu, jedná se o cenu včetně členství v Itaclubu bez licence české 3D lukostřelby.  Členové klubu včetně držitelů permanentek se zavazují jako všichni dodržovat pravidla parkuru – více zde.

 

Členové klubu:

 • Dospělí + jedno dítě do 15ti let: 2.000,- kč

Ostatní nečlenové:

 • Dospělí + jedno dítě do 12ti let: 3.600,-kč

 • Kladkové luky : 5500,-kč 

 

Kuše jsou zakázané!!!

Pro členy Itaclubu , kteří si nezakoupí roční permanentku platí standardní ceník jednodenního vstupného. 


Bankovní spojení

287584612/0300  Poštovní spořitelna

Pro spárování platby uveďte do poznámky či zprávy pro příjemce platby Vaše příjmení.